Μυστικά κουτιά της Σύγχρονης εποχής
Κατάλογοι εκδόσεων
ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950
ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Θεσσαλονίκη. Μήτρα ταξικής πάλης
Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ
ΔOKIMIO IΣTOPIAΣ ΤΟΥ ΚΚΕ.1918-1949 (4 τόμοι) *
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
100 χρόνια ΚΚΕ. Με το λαό για το σοσιαλισμό (Λεύκωμα)
Ο "Μαύρος". Αναμνήσεις για τον Καρλ Μαρξ
Οκτωβριανή Επανάσταση και Παιδεία. Συλλογή κειμένων
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Η 50χρονη πορεία της ΚΝΕ είναι η νεανική έφοδος στο μέλλον, για το νέο κόσμο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΚΝΕ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 4. Για τη σοσιαλιστική επανάσταση
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΝΕ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Επιμέλεια: Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την εργατική συνδικαλιστική δουλειά
Από τη μαχητική πείρα των μπολσεβίκων
ΛΕΝΙΝ Β. Ι.
Βασικές Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
ΣΕΓΚΑΛ Λ.
Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος και η προϊστορία του (1870-1918)
ΓΚΟΝΤΟΣ Ε.
Ποιος βοήθησε τον Χίτλερ;
ΜΑΪΣΚΙ Ι. Μ.
Θεωρητικά ζητήματα στο πρόγραμμα του ΚΚΕ
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Δοκίμιο ιστορίας του KKE. Tόμος B΄ 1949-1968
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Απόφαση του 18ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 20ό αιώνα, με επίκεντρο την ΕΣΣΔ. Η αντίληψη του ΚΚΕ για το Σοσιαλισμό
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
18ο Συνέδριο του ΚΚΕ (ντοκουμέντα)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / Ιστορία - Αναμνήσεις - Χρονικά
ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950Εκδότης: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗΈτος έκδοσης: 04-2019ISBN: 978-960-451-308-614x20,5 εκ.400 σελ.Τιμή καταλόγου: 16,00 €Τιμή internet: 14,40 € Αγορά

Η Ιστορία και η συγγραφή της, όπως κάθε ανθρώ-
πινο παράγωγο, σχετίζονται με τις διεργασίες και τις
αντιθέσεις κάθε εποχής κι επιδρούν με τη σειρά τους
στο κοινωνικό περιβάλλον και περισσότερο στη συνεί-
δηση, στη στάση ζωής, και στην τοποθέτηση απένα-
ντι στο εκάστοτε κυρίαρχο οικονομικό-πολιτικό σύστη-
μα. Η Ιστορία διαθέτει επομένως –ως προς τις θεμα-
τικές, τη μέθοδο και τις αξιολογήσεις της– την ταξική
της οπτική.
Το έργο του Βασίλη Μόσχου είναι αποτέλεσμα πολύ-
χρονης συστηματικής μελέτης-εργασίας και συγκροτεί
ένα μεγάλο μέρος της ομώνυμης διδακτορικής διατρι-
βής του συγγραφέα. Έρχεται, δίχως υπερβολή, να προ-
σθέσει το δικό του βάρος στην ελληνική κομμουνιστι-
κή ιστοριογραφία, στο πλαίσιο της οποίας πρώτη φο-
ρά επιχειρείται μια ολοκληρωμένη αποτίμηση της πο-
λιτικής στάσης των λογοτεχνών στη δεκαετία του ’40,
βασισμένη στα αρχεία των ίδιων και σε άρθρα τους.

Αρχείο για download: logotexnes.pdf